PredicGo Nettside

PredicGo er et fremtidsrettet verktøy som gir byggeiere et trygt og billig nødlys system. Våres nødlys anlegg kan predikere sin egen levetid og dermed gi deg et langt bedre system enn konkurrentene fordi du til enhver tid kjenner status for anlegget og kan planlegge evt servicebesøk før feilen oppstår.

PredicGo er et web basert verktøy og er tilgjengelig som en nettside for datamaskiner og telefoner via følgende adresse:

admin.nodlys.no

Vi anbefaler å bruke siste versjon av Google Chrome eller Mozilla Firefox for best kompatibilitet.


Glemt passord?

Send en beskjed via vårt kontaktskjema så sender vi deg nytt passord.


Pålogging

Ved innkjøp av nødlys anlegg med PredicGo abonnement får man tilsendt brukernavn og passord pr epost.

Innlogging

Dersom din bruker har tilgang til flere anlegg, blir du bedt om å velge et spesifikt anlegg når du logger på.

Bilde


Undersider/funksjoner


Status

Etter du har logget på (og evt valgt anlegg) får du opp Status-siden for ditt nødlys anlegg. Denne siden gir deg oversikt over utstyret i tillegg til å dekke myndighetenes krav om daglig kontroll av nødlys anlegget. Dersom det skulle være en feil på anlegget vil driftstatus meldingen endre seg og liste opp alle kjente feil.

Man kan holde musen over armaturene på bunnen av siden for å vise hvordan type det er.

Bilde


Sentraler

Sentraler gir deg oversikt over alle sentraler og tilhørende sentralmoduler på anlegget med følgende detaljer:

Ved å klikke på modulnummeret får man opp mer informasjon om den aktuelle sentralmodulen.

Bilde


Modul

Når man klikker inn på en sentralmodul får man opp en god mengde data delt opp i flere faner. Den første fanen, Driftstatus, gir deg følgende informasjon:

De andre fanene gir deg mer informasjon om:

Bilde


Armaturer

Armaturlisten skal alltid være oppdatert så ved en eventuell endring vil vi oppdatere revisjonsnr.

Du kan når som helst skrive ut en utskrift av armaturlisten ved å trykke på Utskrift knappen. Du kan også tilpasse utskriften til å kun inneholde de kolonnene du ønsker ved å trykke på Kolonnevelger, evt bruke våres forhåndsoppsett ved å trykke på Vis: Standard eller Vis: Detaljert.

Utskrift vil også ta med revisjonsnummer så man alltid er sikker på at den er riktig.

Bilde


Gateways

Gateways viser alle tilkoblede gatewayer på anlegget. En gateway er enheten som sender tilstandskontroll-meldinger fra anlegget til PredicGo. Dersom gateway slutter å fungere vil vi ikke lengre få oppdatert tilstandskontroll i PredicGo, men nødlys anlegget i seg selv fungerer selvfølgelig som normalt.

Gateway kobles til alle nødlys sentraler ved hjelp av en kabel som kommuniserer på CAN BUS. Vanligvis holder det med 1 gateway på et anlegg, men dersom kabling er vanskelig å få til kan det være nyttig med flere.

Bilde


Testrapporter

I tillegg til å vise komplett test historikk for hele anlegget har vi også lagt inn en knapp som lar deg enkelt hente ut siste månedskontroll av nødlysanlegget ved behov.

Trykk på den store blå knappen til den aktuelle sentralen for å laste ned pdf-dokument med kvittert testrapport for alle tilhørende moduler, klar for arkivering i brannbok.

Bilde

Test logg viser to knapper for å åpne testrapport, PDF og Web.

En testrapport i pdf ser slik ut:

Bilde


Årsrapporter

Årsrapport skal utføres en gang i året av godkjent elektriker. Ca en måned før fristen vil vi ta kontakt for å planlegge hva som må gjøres og beskrive hva som evt må skiftes ut.

Alle utførte årsrapporter ligger tilgjengelig i PredicGo som du kan laste ned når som helst. En årsrapport ligner på en testrapport, men den inneholder en del ekstra informasjon som er påkrevd.

Bilde


Søkefunksjon

På toppen av nettsiden har man en søkebar der man kan søke etter funksjoner eller sentraler på anlegget.

Klikk på søkeresultat for å gå direkte til det objektet (f.eks. en sentralmodul i bilde under).

Bilde


Innstillinger

Klikk på navnet ditt oppe i høyre hjørne og velg så Innstillinger.

Kontoinnstillinger

Her kan du endre navnet ditt, epost adresse, tlfnr og passord.

Enhetsinnstillinger

Dersom du ønsker å vise PredicGo på et "public display" som en infoskjerm, kan du her velge at status-siden skal oppdatere seg selv f.eks. hvert minutt.

Bilde